Personal

Videungen har en trygg och stabil personalgrupp där flera har arbetat många år tillsammans. Personalgruppen fortbildar sig kontinuerligt och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Personalen vill ha ett förhållningssätt till barnen som präglas av respekt, tilltro till barnets egen förmåga och en tillåtande atmosfär.

 

 

  • Selam Tesfamichel, rektor

        Selam har arbetat på Videungen sedan 2019

        och lett verksamheten sedan 2021.  

 

  • Evelyn Lindholm, barnskötare

        Evelyn har arbetat på Videungen sedan 2012.

 

  • Åsa Bernelind, förskollärare

        Åsa har arbetat på Videungen sedan 2022.

 

  • Emil Klingstam, förskollärare

        Emil har arbetat på Videungen sedan 2022.

 

  • Anna Moilanen, barnskötare

        Anna har arbetat på Videungen sedan 2009.