Pedagogik

Pedaogiken på Videungen följer Förskolans läroplan (Lpfö 18) och är inspirerad av montessoripedagogiken.

 

 

Det vi vill ta fasta på inom montessoripedagogiken är bland annat följande:

 

  • Det pedagogiska montessorimaterialet
  • Tilltron till barnets inneboende förmåga att lära sig
  • Uppmuntran av "hjälp mig att hjälpa mig själv"
  • Ordning – var sak har sin plats
  • En inbjudande miljö anpassad för barnen, där barnen själva ska kunna nå och ta sitt material

 

Det som skiljer oss från en traditionell montessoriförskola är bland annat följande:

 

  • Vi arbetar inte med ett tretimmarspass inomhus varje dag, utan vill vara fria att gå ut när vi vill och utnyttja tillgången till naturen runt omkring förskolan
  • Vi delar in barngruppen i fyra mindre grupper två förmiddagar i veckan för att bättre kunna se och möta det enskilda barnets behov
  • Vi har mycket lek- och byggmaterial på förskolan