Föräldramedverkan

Föräldrakooperativ

Videungen drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrars medverkan är större än på kommunala förskolor. Det har många fördelar, till exempel att föräldrarna har stor insyn i verksamheten och att gemenskapen mellan familjerna ökar. Genom föräldrarnas insatser kan också kostnaderna hållas nere och därmed kan barngruppen vara mindre.

 

 

Ansvarsposter

Tillsammans med förskolans rektor sitter fem föräldrar i styrelsen; ordförande, sekreterare, kommunansvarig, personalansvarig och kassör. Styrelsen träffas en gång i månaden. Andra föräldrar innehar rollerna hus-, städ-, trädgårds- och IT-ansvarig. Skolfastigheter Uppsala äger fastigheten och har ansvar för större renoveringar och underhåll.

 

 

Städansvar

Ungefär två veckor per termin ansvarar varje familj för städning av förskolan enligt ett rullande schema. Familjerna kan välja att städa själva eller att anlita hjälp.

 

 

Föräldrajour

Personalen har personalmöte på onsdagseftermiddagar 14.25–16.30. Två föräldrar hjälps då åt att ta hand om barnen utifrån ett rullande schema, medan personalen finns tillgänglig vid behov. För varje familj blir det ungefär tre tillfällen per termin. Föräldrarna förväntas däremot aldrig vikariera på förskolan i samband med eventuell sjukdom bland personalen.

 

 

Övrigt

Två gånger per år samlas familjerna för en gemensam trädgårdsdag, då förskolans gård ses över. Under ett läsår brukar det också ordnas Lucia- och sommarfest, samt en gemensam heldagsutflykt.